Pas op voor onaanvaardbaar gedrag van sommige mensen. Welk teken moet je vermijden?

Het leven in de samenleving vereist een zeker respect voor de regels die de relaties tussen individuen beheersen. Steeds vaker zijn we echter getuige of zijn we slachtoffer van onaanvaardbaar gedrag, in de vorm van verschillende vormen van verbale of fysieke agressie.

In dit artikel zullen we dat doen markeer de waarschuwingssignalen van dergelijk gedrag en geef enkele ideeën over hoe u beter met de situatie kunt omgaan wanneer u wordt geconfronteerd met een gewelddadig of respectloos persoon.

De verschillende vormen van geweld: hoe herken je ze?

Allereerst is het belangrijk om onderscheid te maken tussen de verschillende soorten geweld waaraan we kunnen worden blootgesteld:

 • Fysiek geweld: het manifesteert zich door slagen, verwondingen of plotselinge gebaren…
 • Verbaal geweld: dit zijn beledigingen, beledigingen, bedreigingen of vernederingen…
 • Psychisch geweld: emotionele chantage, mentale manipulatie, morele intimidatie…
 • Sociaal geweld: discriminatie, stigmatisering, uitsluiting…

Het gemeenschappelijke punt tussen deze verschillende vormen van geweld is de intentie om te schaden wie hen motiveert. Uiteraard zijn er verschillende gradaties van ernst, afhankelijk van het geval: bepaald gedrag kan neerkomen op eenvoudige onbeleefdheid, terwijl ander gedrag kan worden beschouwd als ernstig, laakbaar geweld.

Waarschuwingssignalen van onaanvaardbaar gedrag

Zelfs als elke situatie specifiek is en het niet altijd gemakkelijk is om vooraf te bepalen wat er zal gebeuren, zijn er bepaalde elementen die ons alert kunnen maken:

 • Een agressieve houding: deze persoon toont zijn woede door abrupte of vroegtijdige gebaren, bedreigende gezichtsuitdrukkingen, enz.
 • Verbaal gewelddadige toespraak: ze gebruikt vuile, beledigende, minachtende taal tegen anderen…
 • Discriminerende opmerkingen: ze maakt stigmatiserende opmerkingen over uiterlijk, etnische afkomst, geslacht, etc.
 • Een neiging tot intimidatie: de persoon uit herhaaldelijk aandringende verzoeken, ongerechtvaardigde kritiek, spot, enz.

Het is daarom noodzakelijk om waakzaam te blijven tegenover deze signalen, om ons niet te laten meeslepen in een spiraal die schadelijk is voor ons welzijn en onze persoonlijke veiligheid.

Hoe de situatie aanpakken?

1. Laten we kalm blijven

Wanneer u wordt geconfronteerd met een persoon die onaanvaardbaar gedrag vertoont, Bovenal is het belangrijk om het hoofd koel te houden : schreeuwen en gewelddadige represailles zullen de spanning alleen maar verergeren en het risico lopen de zaken nog erger te maken.

2. Laten we een assertieve houding aannemen

Dit betekent dat je het kunt laat jezelf kalm en resoluut voor je rechten gelden, zonder anderen te verpletteren of je aan hun eisen te onderwerpen. Als je bijvoorbeeld te maken krijgt met agressieve of discriminerende opmerkingen, kun je reageren: “Ik ben het niet eens met wat je zegt, het lijkt mij onjuist. »

3. Laten we zoeken naar een compromis of een uitweg

In het geval van een conflict kan iemand die onaanvaardbaar gedrag vertoont, de situatie beëindigen door een gemeenschappelijke basis te vinden. Vraag uzelf af of u een compromis kunt vinden dat de situatie onschadelijk maakt en de dialoog herstelt.

4. Laten we escalatie voorkomen

Iemand die onaanvaardbaar gedrag vertoont, kan snel escaleren, waardoor mensen impulsief reageren. Ook hier is het beter om kalm te blijven en te voorkomen dat de situatie verbaal of fysiek escaleert.

Wanneer handelen en waarschuwen?

In bepaalde gevallen, met name wanneer persoonlijke veiligheid of die van anderen wordt bedreigd, het wordt essentieel om concrete maatregelen te nemen:

 • Bel politie: de politie of rijkswacht kan tussenbeide komen om een ​​einde te maken aan een gewelddaad.
 • Intimidatie melden: Of het nu op de werkplek, in het privéleven of online is, u moet niet aarzelen om de acties van een intimiderend individu aan de kaak te stellen.
 • Durf te spreken: doorbreek het taboe en maak duidelijk aan de mensen om u heen of aan bevoegde mensen (arts, psycholoog) duidelijk welke moeilijkheden u ondervindt als u het slachtoffer bent van geweld.

Kortom, het omgaan met het onaanvaardbare gedrag van sommigen vereist vooral een bewustzijn van de risico’s die eraan verbonden zijn, een verhoogde waakzaamheid en een verlangen om voor zichzelf op te komen zonder zich te laten meeslepen door woede of agressiviteit. Op deze manier zullen we beter toegerust zijn om een ​​zorgzame en respectvolle omgeving te creëren, waarin iedereen zijn of haar verschil met voldoening kan ervaren.

Foto van auteur
A propos de l'auteur, Antonija Goethals

Vous êtes ici : Startpagina » Astrologie » Pas op voor onaanvaardbaar gedrag van sommige mensen. Welk teken moet je vermijden?